×

វិធីណែនាំសម្រាប់អ្នកចង់បង្កើត Fantasy Premier League ដើម្បីមានឱកាសចូលរួមលេងកម្មវិធី CBS Fantasy League

ដើម្បីចូលរួមលេង Fantasy Premier League សូមធ្វើការទាញយកកម្មវិធីតាមរយៈទូរសព្ទដៃ ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ IOS និងប្រព័ន្ធ Android ។ សូមវាយនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកកម្មវិធីដោយដាក់ពាក្យដូចជា Fantasy Premier League ឬ Premier League ដូចមានបង្ហាញនៅក្នុងរូបខាងក្រោម។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ចំពោះសុពលភាពនៃការចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី CBS Fantasy League គឺបើកទទួលជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់សប្តាហ៍ទី៦ ទើបក្រុមការងារ CBS Fantasy League នឹងបិទការចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើមិនអាច Upload រូបភាពប្រតិបត្តិការចូលក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះ សូមជ្រើសរើស Browsers ឬទូរសព្ទផ្សេងទៀត។ សម្រាប់អ្នកដែលមានគណនីធនាគារផ្សេង សូមផ្ទេរចូលគណនីបង់ប្រាក់ទាំង៣ ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូ ដើម្បីបង់ប្រាក់។

League code ដើម្បីចូលរួមជាមួយ CBS Fantasy League: ecnoku
ចុះឈ្មោះតាមរយៈ https://pluskh.com.kh/fantasy/
ពិនិត្យឈ្មោះដែលបានចុះនៅទីនេះ 👇 http://www.pluskh.com.kh/fantasy/validate/

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមពីដើមដល់ចប់ លោកអ្នកនឹងអាចស្វែងយល់លម្អិតបន្ថែម៖

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង