×

បង្ហាញ Manager ៤រូបដែលបានឈ្នះក្នុងការលេង CBS fantasy League សប្ដាហ៍ទី៣៥ និង ទី៣៦

ក្រុមការងារ CBS Sport សូមចូលរួមអបអរសាទរដល់អ្នកឈ្នះទាំងពីររូប ប្រចាំសប្ដាហ៍ទី៣៥ និង ទី៣៦ សម្រាប់ការចូលរួមលេង CBS Fantasy League ដែលមានឈ្មោះដូចតទៅ៖

 

សប្ដាហ៍ទី៣៥៖

-លេខ១៖ LyCheng Lim (ឈ្មោះក្រុម LY CHENG) ទទួលបាន ១០០ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣៥ (ពិន្ទុសរុប ១៦៧៥)

-លេខ២៖ Mean Rith (ឈ្មោះក្រុម ManLiver Fc) ទទួលបាន ៩៩ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣៥ (ពិន្ទុសរុប ១៣៦១)

សប្ដាហ៍ទី៣៦៖

-លេខ១៖ Sou Lon Kakvey (ឈ្មោះក្រុម Kvey FPL) ទទួលបាន ១៨៨ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣៦ (ពិន្ទុសរុប ២០៧៦)

-លេខ២៖ Bora Chan (ឈ្មោះក្រុម The Last Stand) ទទួលបាន ១៨០ ពិន្ទុក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣៦ (ពិន្ទុសរុប ២៣០៦)

កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាការប្រកួតនៃក្របខណ្ឌ Premier League នៅ CTN និង MyTV បណ្ដើរ លេងឆាតកម្សាន្តបណ្តើរ តាមរយៈតេឡាក្រាមលេខទូរសព្ទ +85578666500 ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដាក់រូបភាពពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកនៅតេឡេក្រាមផង ពេលនោះលោកអ្នក នឹងអាចឃើញសាររបស់លោកអ្នកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង