×

ការប្រែប្រួលនៃតម្លៃខ្លួនរបស់កីឡាករ សម្រាប់អ្នកលេង CBS Fantasy League

ក្រុមការងារ CBS Fantasy League បានបន្តប្រមូលនូវព័ត៌មាននៃកីឡាករដែលឡើង និងធ្លាក់តម្លៃខ្លួន។

កីឡាករដែលឡើងតម្លៃខ្លួន៖
Lukaku (ខ្សែប្រយុទ្ធ, Chelsea) – £11.6m
Gallagher (ខ្សែបម្រើ, Crystal Palace) – £5.6m
Jota (ខ្សែប្រយុទ្ធ, Liverpool) – £7.7m
Laporte (ខ្សែការពារ, Man City) – £5.6m
Torres (ខ្សែបម្រើ, Man City) – £7.2m

កីឡាករដែលចុះតម្លៃខ្លួន៖
Smith Rowe (ខ្សែបម្រើ, Arsenal) – £5.3m
Dallas (ខ្សែបម្រើ, Leeds) – £5.4m
Maguire (ខ្សែការពារ, Man Utd) – £5.4m
Wan-Bissaka (ខ្សែការពារ, Man Utd) – £5.4m
Kane (ខ្សែប្រយុទ្ធ, Spurs) – £12.2m
Antonio (ខ្សែប្រយុទ្ធ, West Ham) – £7.9m
Fernandinho (ខ្សែបម្រើ, Man City) – £4.9m
Lindelöf (ខ្សែការពារ, Man Utd) – £4.9m
Son (ខ្សែប្រយុទ្ធ, Spurs) – £10.0m

សម្រាប់ការចូលរួមលេងកម្មវិធី CBS Fantasy League ប្រិយមិត្តអាចបន្តចុះឈ្មោះរហូតដល់សប្តាហ៍ទី៦ ទើបក្រុមការងារ CBS Fantasy League នឹងបិទការចុះឈ្មោះ។ ប្រសិនបើមិនអាច Upload រូបភាពប្រតិបត្តិការចូលក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះ សូមជ្រើសរើស Browsers ឬទូរសព្ទផ្សេងទៀត។ សម្រាប់អ្នកដែលមានគណនីធនាគារផ្សេង សូមផ្ទេរចូលគណនីបង់ប្រាក់ទាំង៣ ដែលមាននៅក្នុងវីដេអូ ដើម្បីបង់ប្រាក់។

League code: ecnoku ចុះឈ្មោះ http://pluskh.com.kh/fantasy/ ពិនិត្យឈ្មោះដែលបានចុះនៅទីនេះ http://www.pluskh.com.kh/fantasy/validate/

កុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនា កម្មវិធី CBS Fantasy League ដែលចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ២១:០០ – ២២:០០។

សូមជម្រាបជូនថា កម្មវិធី CBS Fanzone ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ម៉ោង ២១:០០ – ២២:០០ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV និងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង ២១:០០ – ២២:០០។

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង