×

ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ជយលាភីមេដាយស៊ីហ្គេមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសជាផ្លូវការ

ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ជយលាភីមេដាយ នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម ត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការ។

ចំពោះម្ចាស់មេដាយមាស នឹងទទួលបាន ៤០លានរៀល មេដាយប្រាក់ ៣០លានរៀល និងមេដាយសំរឹទ្ធ ១៦លានរៀល៕

អ្នកអាចចែករំលែកដោយ៖

អត្ថបទទាក់ទង